Ahdistusten välissä

image

Israelissa kesä on kuuma luonnollisesti, mutta myös hengellisesti. Heprealaisen kalenterin mukaan kesäkuukausiin osuvat Israelin ja juutalaisten historian traagisimmat tapahtumat.

Tänään, 6.7.2023 meidän kalenterimme mukaan, on heprealaisen kalenterin päivä Tammus 17.        Se on juutalaisille suremisen ja paaston päivä. Se on päivä, jolloin muistitiedon mukaan sanotaan Mooseksen rikkoneen laintaulut Siinailla sen jälkeen, kun kansa kyllästyi odottamaan hänen paluutaan vuorelta ja alkoi palvoa kultaista vasikkaa.

Samana päivänä myös Jerusalemin muurit murtuivat ennen kuin toinen temppeli tuhottiin roomalaisaikana.

Tammuz 17 -päivästä alkaa kolme viikkoa kestävä aika, jota hepreaksi kutsutaan viikoiksi ahdistusten välissä, bein hametzarim. Nämä viikot ovat kautta vuosien olleet Israelille monien tragedioiden ja uhkien täyttämää aikaa.

Kolmen viikon jakso päättyy Av-kuun 9.päivään (27.7.23), joka sekin on surullinen muisto- ja paastopäivä. Se on Jerusalemin molempien temppelin tuhon päivä (v. 586 e.Kr. ja 70 j.Kr.).
Se on päivä, jolloin Luvatun maan vakoojat antoivat väärän todistuksen maasta ja kansa joutui 40 vuoden sakkokierrokselle erämaahan (4. Moos. 13-14).
Se on päivä, jolloin juutalaiset karkotettiin Englannista v. 1290 ja Espanjasta v. 1492.
Sinä päivänä Himmler sai natsipuoluen hyväksynnän ”lopulliselle ratkaisulle” v. 1941.
Sille päivälle oli suunniteltu Gazan kaistan juutalaisten evakuointi v. 2005 (päivä vaihdettiin, kun huomattiin sen osuvan juuri Av-kuun 9.päiväksi).
Mikään ei ole muuttunut. Sama vihollinen riehuu edelleen. Samat ahdistukset joutuvat kansatkin kokemaan, myös Suomi.

Näinä viikkoina monet esirukoilijat tuntevat raskasta hengellistä painostusta. Älkäämme olko kuitenkaan uhkakuvien lannistamina huonojen vakoojien kaltaisia, jotka sanoivat ”olemme kuin heinäsirkkoja, emme voi mitään”.

Sillä – meidän kanssamme on kaikkivaltias Jumala, JHVH Sebaot, sotajoukkojen johtaja! Hän kutsuu rukousarmeijaansa johdollaan taistelemaan.  Hänellä on valmiina pelastussuunnitelma.  Rukoilijoiden oltava nyt hengessä valppaina ja noustava rohkeasti vihollisen juonia vastaan.  Meidät on kutsuttu juuri näitä aikoja varten!