VESILÄHTEIDEN LUO – TERVEISIÄ HÄMEEN RUKOUSVIIKOLTA

Olin lähdössä kauppaan työntäyteisen päivän jälkeen. Vaikka olin väsynyt tai oikeastaan koska olin väsynyt, päätin kuitenkin kiertää läheisen metsän poikki ja rukoilla hetken siellä kävellen. Koska oli Hämeen rukousviikko, tarkistin rukouskalenterin ja huomasin, että seuraavan tunnin muurinaukossa ei ollut ketään. Niinpä muutin suunnitelmiani ja asetuin muurinaukkoon.

Aluksi ajatukseni harhailivat vielä päivän töihin, joten pyysin Jumalaa johdattamaan minua rukoukseen. Aloitin rukoilemalla Isä meidän -rukouksen. Jatkoin rukousta ja hetken päästä mieleeni tuli vahvasti ”ilo herrassa on meidän väkevyytemme”. Luin koko Nehemian kirjan kahdeksannen luvun, jossa kansa kokoontuu Vesiportin edustalle kuulemaan ja oppimaan Jumalan sanaa. Sanan kuultuaan kansa itki:

Nehemia 8:9 ”Nehemia, maaherra, ja pappi Esra, kirjanoppinut, ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikelle kansalle: ”Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne, älkää murehtiko älkääkä itkekö”. Sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat.”

Minua luku puhutteli kuuliaisuudesta Jumalalle eli sanan kuulemisesta ja sen mukaan elämisestä omassa arjessa.

Luukas 8:21 Mutta hän vastasi: »Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan.»

Jäin erityisesti miettimään, mikä tuossa luvussa on Vesiportin merkitys. Jo maaliskuussa 2022 Jumala puhui minulle muurinaukossa rukousvuorossa Jerusalemin porteista. Viime vuonna muurinaukossa-rukoilijat saivat sanan rukoilla vesilähteiden puolesta (kts. https://muurinaukossa.tv7.fi/uutta/ ). Ehkä tämän Raamatun kappaleen esille nouseminen vahvistaa rukousaiheen tärkeyttä. Meidän tulee rukoilla ”vesiporttien” puolesta ja vallata ne Jeesukselle, jotta meillä on tulevaisuudessakin juomavettä saatavilla.

Tätä pohtiessani olin kävellyt päämäärättömästi, kunnes huomasin, että tulin lammen rannalle, kauniin lammen, jonka olemassaolosta en tiennyt. Silloin mielessäni pulppusi psalmi 23:2-3 sanat:

Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden”

Vielä tärkeämpää kuin se, että Jumala voi turvata meidän särkyvät vesisäiliömme, on se, että hän on elävä vesi. Voimme tulla hänen luokseen ja hän virvoittaa väsyneen. Jumala johdattaa meitä ihan tavallisen arjenkin keskellä – aivan yllättäen, kun vain annamme siihen mahdollisuuden.

Johannes 7: 37-39 ”Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: »Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.» Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.”

 

VESILÄHTEET JA ELÄVÄ VESI

 

Viime vuonna Herra antoi Muurinaukossa-esirukoilijoille tiedon sanan, että vesilähteiden – järvien, pohjavesien ja juomaveden lähteiden puolesta – on alettava tehostetusti rukoilemaan.

Sana oli vakava. Suuret järvemme, joet, makeanveden altaat ja puhdas juomavesi ovat Jumalan suuri lahja ja elämän edellytys. Niiden arvo tulee esiin vasta kun ne ovat uhattuina.

Nyt näemme, että Jumalan antama ennakkotieto tulevista uhkista on realisoitunut. Alkukesän aikana on tullut jo esiin kymmenkunta tietomurtoa vesilaitoksiin Etelä-Suomen kaupungeissa. Vesilaitosten ylläpitäjät tehostavat turvatoimia, ja kansallisesti varaudutaan uusiin vesilaitosiskuihin. Ei ole poissuljettu mahdollisuutta, että murrot olisivat osa Venäjän hybridivaikuttamista.

Paras turvatoimi on RUKOUS – erityisesti silloin kun Jumala on asiasta antanut ennalta tiedon ja käskyn.

Rukoukset vesilähteiden puolesta ovatkin lähteneet liikkeelle ympäri Suomea eri maakunnissa, kun rukoilijat ovat tarttuneet Sanaan.

Jatketaan edelleen rukousta omien alueidemme vesilähteiden ja vedenottolaitosten puolesta Herran antamalla auktoriteetilla!

Herra voi myös kurittaa kansaamme sallimalla vesien saastua, jos kansa ei käänny Jumalan puoleen.

Sillä minun kansani on tehnyt pahaa kaksin verroin: minut, elävän veden lähteen, se on hylännyt ja hakannut itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. ” Jeremia 2:13

Rukoillaan, että kansa tekee parannuksen, kääntyy elävän Jumalan puoleen ja saamme juoda elävää vettä Jeesuksen lupauksen mukaan:

…mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.” Johannes 4:14

 

Katso TV7 Arkissa:

Muurinaukossa-jakso 19 ”Sofarit soivat Turussa” 

https://www.tv7.fi/arkki/muurinaukossa/sofarit-soivat-turussa_p98428/

 

Uusin blogi  –