Sukupolvet kutsuttuina rukoukseen

image

Sukupolvet ovat Jumalalle pyhiä. Hän tuntee ne kaikki, myös sinun sukulinjasi jäsenet hamaan alkuun asti. Siksi ymmärrämme, miksi Vanhaan Testamenttiin on eri yhteyksissä kirjattu tarkoin sukuluetteloita. Ne ovat todistuksia Jumalan kaikkitietävyydestä, Hänen suurista teoistaan eri aikakausina. Historian tutkijat vahvistavat näiden luetteloiden paikkansapitävyyden. Herra valvoo sukulinjojemme elämänkulkuja. ”Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen”. PS 100:5.

Edellisten sukupolvien rukoukset ja saadut lupaukset ovat Jumalan edessä. Oletko tietoinen siitä, kuka tai ketkä suvustasi ovat rukoilleet sinun puolestasi? Entä mitä sopimusrukouksia isovanhempamme ovatkaan mahtaneet rukoilla sotien aikana ja muina hädän hetkinä! Mitä liittoja on tehty? Ne näkyvät siunauksina myös meidän elämässämme. Jos olet tietoinen näistä rukouksista, niin vetoa niihin perheesi ja sukusi puolesta. Siunaa olemassa olevaa sukuasi.

Reilu vuosi sitten paastossa ja rukouksessa Herra puhui sukupolvista. Elämme aivan erityistä historiallista aikaa. Meillä on lasten ja nuorten sukupolvi, jolta on riistetty Jumalan Sanan totuuksien opetus, rukous sekä yhteys omaan Luojaansa ja seurakuntaan. Heille ei ole kerrottu. He ovat epätoivoisia ja näköalattomia oman elämänsä suhteen. Valitusvirsissä 2:11-12 kuvataan näitä nuoria: ”Minun silmäni ovat itkusta hiuenneet, minun sisukseni kuohuvat, minun maksani on maahan vuodatettu tyttären, minun kansani, sortumisen tähden. Sillä lapset ja imeväiset nääntyvät kaupungin kaduilla. He sanovat äideillensä: ’Missä on leipää ja viiniä?’ kun he nääntyvät niin kuin kaatuneet kaupungin kaduilla, heittävät henkensä äitiensä syliin”. Meidän nuoremme eivät ole saaneet sitä, mitä syvin sisin kaipaa: leipää ja viiniä, Jumalan Sanaa ja veren puhdistusta. Tähän on nyt tultava muutos, että nuori sukupolvi jaksaa ottaa vastuun omasta elämästään ja tämän maan tulevaisuudesta. Sen tulee saada kokea pelastus ja syntien anteeksiantamus.

Nyt tarvitaan esirukousta enemmän kuin koskaan elämämme aikana. Herra sanoi, että Suomessa on valtava eläkeläisten reservi, jonka Hän haluaa ottaa käyttöönsä. Tämä ikäluokka arvelee, että elämän työt on tehty ja edessä enää lopun odotus. Jumalan näkökulmasta asia on aivan toisin: Paras on vielä tulossa, tärkein tehtävä on edessä! Tämä iäkkäiden ihmisten sukupolvi on Herran viimeinen toivo pelastaa kansamme ja erityisesti sen lapset ja nuoret. Miksi on näin? Tämä sukupolvi on saanut aikanaan vankan kristillisen kasvatuksen mm. kotona, pyhäkoulussa, koulussa, kinkereillä, seuroissa ja rippikoulussa. Se on opetellut ulkoa Raamattua, virsiä ja katekismusta. Sille on tullut myös kirkkotie tutuksi elämän alkuvuosikymmeninä. Heidän vanhempansa ja opettajansa ovat tehneet hyvän kylvön. Heillä on luottamus, kunnioitus, rakkaus Jumalan Sanaa ja pyhää kohtaan. Heillä on myös monia selviytymiskeinoja opittuna elämän suurissa haasteissa. Heillä on paljon kokemusta ja tarinoita kerrottaviksi. Nyt tämä kaikki opittu otetaan käyttöön tätä aikaa ja nuorta sukupolvea varten.

Tähän erityiseen kutsuun saamme vahvistusta Psalmiteksteistä: Ps 71:17-18, 21: ”Jumala, sinä olet opettanut minua hamasta nuoruudestani, ja yhä vielä minä sinun ihmeitäsi julistan. Älä, Jumala, minua hylkää vanhaksi ja harmaaksi tultuani, niin minä julistan sinun käsivartesi voimaa nousevalle polvelle, sinun väkevyyttäsi kaikille vielä tuleville. Anna minun arvoni kasvaa ja lohduta minua jälleen.”

PS 145:4-5: ”Sinun tekojasi ylistetään polvesta polveen, isät kertovat ihmeitäsi lapsilleen, tuovat julki sinun kirkkautesi, loistosi ja kunniasi.”

Herra vuodattaa Henkeään niin, että syntyy armon ja rukouksen hopeinen ja kultainen silta (jumalallisen totuuden silta) iäkkäiden ihmisten sekä erityisesti heidän oman sukulinjansa lasten ja nuorten välille. Ns. kolmatta ikää elävät läheiset saavat olla kuuntelijoita, lohduttajia, moninaisten halkeamien umpeen muuraajia. Jes. 58: 12.

Nuoret tulevat ihmettelemään, mitä rikkauksia he kuulevat omilta isovanhemmiltaan tai muilta iäkkäiltä läheisiltään. Viisaus ja rakkaus pysäyttävät. Nuoret löytävät totuuden kautta todellisen identiteettinsä ja vapautuvat moninaisista kahleista ja valheista. Aivan uusi elämä avautuu ja toivo oman elämän suhteen syttyy. Jesaja 61 lupaukset tulevat olemaan täyttä totta silmiemme edessä.

Myös nämä kutsutut iäkkäät rukoilijat ja todistajat kokevat, että heidän arvonsa kasvaa. He eivät ole syrjään sysittyjä, vaan kallis voimavara Herran käytössä. Herra on puhunut ilmestyksen kautta, että Hän antaa Suomen eläkeläisille Saaran ja Abrahamin armon: Herra kastaa heidät Pyhällä Hengellä ja he puhkeavat rukoukseen lastensa, lastenlastensa ja lähisukunsa puolesta. Niin kuin tämä Raamatun lapseton pariskunta sai lupauksen valtavasta jälkeläismäärästä, niin Suomen iäkäs sukupolvi saa hengellisiä jälkeläisiä niin paljon, kuin on tähtiä taivaalla. Suuri sato niitetään. Jumalalle kaikki kunnia!

Esirukoustyö ja oman sukulinjan rakastaminen on paras perintö, mitä ikinä voimme jättää jälkeemme. Sen rinnalla kalpenee kaikki muu maallinen perintö. Rukous tuottaa hyvää hedelmää. Kaikki on Herran tiedossa tämänkin sukupolven kohdalla ja Hän valvoo meitä ja rakkaitamme.

Herra, kiitos, että sytytät armon, rakkauden ja rukouksen Hengen Suomessa, sen jokaisessa sukulinjassa.

Oi saanhan joukkoon autuaitten
kanss’ ystäväini ja omaisten
mä päästä kerran
luo armon Herran.
Oi saanhan sen! Virsi 631

Mariikka Almiala