Herra, armahda kaupunkiamme!

image

Muodostamme tällä hetkellä Mikkelissä Muurinaukossa-rukousosaston yhdessä Rukouksen talon väen kanssa. Kokoonnumme maanantaisin. Kesällä pidämme taukoa, vaikka rukous varmasti jatkuu koko kesän jokaisen omalla kohdalla ja ihmisten kesken tavatessamme.

Olen kokenut rukoustehtäväni liittyvän läheisesti oman kaupunkini puolesta rukoilemiseen.

Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. ” (Jer. 29:7)

Kaupunki” tai sen johdannainen mainitaan Raamatussa 1350 jakeessa. Kaupungeilla on keskeinen tehtävä Jumalan valtakunnan työssä. Niin hyvässä kuin pahassakin.

Rukousarmeijamme tehtävänä on hengellisessä mielessä mennä kaupungin porteille ja vallata (hengellisesti) kaupungin portit (hallinto) , niin, että siellä tehtäisiin vanhurskaita, Jumalalle mieluisia päätöksiä kaupungin parhaaksi, Jumalalle kunniaksi ja ylistykseksi sekä kaupungin asukkaille siunaukseksi ja menestykseksi.

Amos tunnistaa tämän omassa profeetallisessa kirjassaan:

Te vihaatte sitä, joka kaupunginportin kokouksessa (hallinnossa) vaatii oikeaa tuomiota, ja inhoatte sitä, joka kertoo totuuden.” (Amos 5:10)

Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää! Saattakaa kaupunginportissa (hallinnossa) oikeus voimaan. Ehkä Herra Jumala Sebaot silloin armahtaa Joosefin heimon jäännöstä (tämän kaupungin asukkaat).” (Amos 5: 15)

Kun ajattelemme Mikkelin kaupungin tilannetta tällä hetkellä, olemme hyvin akuutin uhan alla joutua kriisikunnaksi. Nyt erityisesti tarvitsemme rukousta tämän kaupungin uudelleen rakentamiseksi”, niin, että löytäisimme uusia luovia ajatuksia ja toimia kasvu- ja kehitysuralle pääsemiseksi. Että Jumala meitä näin armahtaisi. Vain Jumalan armo voi meidät tässä vaikeassa tilanteessa pelastaa kasvattamalla ja opettamalla kaupunkimme asukkaita toimimaan oikein, Jumalan mielen mukaisella tavalla.

Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa (tässä kaupungissa).” (Tiit. 2:11-12)

Ymmärrän tämän prosessin niin, että kaikki alkaa seurakunnasta. Siellä on se hengellinen ymmärrys esirukousten merkityksestä kaupungin ilmapiirin muuttamiseksi. Tarvitaan ensimmäiseksi herätystä kaupungissa toimivissa seurakunnissa ja yksittäisissä Kristuksen ruumiin jäsenissä.

Seurakunta on kaupungin sydän, joka sykkii tervettä elinvoimaa koko kaupunkiin. Kun sydän on terve on koko ruumis elinvoimainen. Silloin siis seurakuntakin, Kristuksen ruumis, on toimintakykyinen tämän kaupungin parhaaksi. Kaikki alkaa siitä, että seurakunnat ovat hengellisesti heränneet esirukoustehtäväänsä. Esirukoilijat tulisi arvostaa ehkä seurakunnan tärkeimmän palvelutehtävän hoitajiksi.

Meillä on lupa ottaa Raamatun ikiaikaiset lupaukset koskemaan myös omaa aikaamme ja omaa kaupunkiamme.

”Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle.” [Luuk. 18:27 ja Mark. 10:27]

(Jes. 58:12-14) ”Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen, pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva: sortuneiden muurien korjaaja (kaupungin portit, hallinto, ovat sortuneet ja hallinto vastaa kaupungin muureista eli rajoista, siitä mitä saa tulla sisään ja mennä ulos kaikilla tehdyillä päätöksillä) , maan asutuksen elvyttäjä (ihmisten ja työyhteisöjen ja koko kaupungin elinvoima). Jos et polje tomuun sapattia (pyhäpäivän viettoa) etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sapattia (pyhäpäivän) ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia etujasi silloin saat iloita Herrasta. Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli (kaikki ongelmat ratkaisemalla), ja olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta (kaupungista, jonka olen sinulle antanut). Näin on Herra puhunut.”

(Jes. 61: 4) ”He rakentavat jälleen ammoin raunioituneet asumukset, isiensä autioituneet tilat he ottavat käyttöön, pystyttävät hävitetyt kaupungit uudelleen ja ottavat viljelykseen kauan autioina olleet maat.”

(Amos 9:14) ”Minä käännän kansani Israelin (Mikkelin kaupungin) kohtalon. He rakentavat jälleen hävitetyt kaupunkinsa ja asettuvat niihin asumaan. He istuttavat viinitarhoja ja nauttivat niiden viinin. He istuttavat puutarhoja ja nauttivat niiden hedelmän.”

HERRA ARMAHDA MEITÄ!

HERRA, ÄLÄ JÄTÄ MEITÄ OMAN ONNEMME NOJAAN!