Kuinka rukoilla Jumalan tahtoa tässä ajassa

image

Katso TV7 Arkista ohjelma ”Muurinaukossa – Kehotus rukoukseen tulevien aikojen puolesta” :https://www.tv7.fi/arkki/muurinaukossa/kehotus-rukoukseen-tulevien-aikojen-puolesta_p98427/

Tässä joitakin Raamatun jakeita, joita voit julistaa ohjelmassa mainittujen rukousaiheiden ylle. Ne ovat elävän Jumalan Sanaa, hengen miekka, jolla on voima kaikkien valtojen yli.

Herra voi ohjata myös käyttämään monia muitakin, ehkä odottamattomiakin, Sanan kohtia. Kuuntele tarkasti!

On myös hyvä aina lukea laajemmin annetun jakeen ulkopuolelta, jolloin Sanan kautta saa lisäymmärrystä kokonaistilanteesta.

Pyhä Henki johtakoon kaiken esirukouksen. Tapahtukoon Hänen tahtonsa!

Raamatun kohdat Raamattu kansalle -käännöksen mukaan

 

Rukousta Israelin ja Suomen puolesta tähän hetkeen

*Amalekin henkivallan kukistaminen, joka on Hamasin takana

 2. Moos. 17:14, 16
 1. Sam. 15:32-33
 1. Sam. 30:1,18-19 (Lue jakeet 1-20! )
 Ester 3:1, 6, 10 ja 9:1

*Panttivankien vapautus 
 2. Moos. 6:6
 Jes. 51:14
 1. Sam. 30:1, 18-19
 *Vastustetaan kansainvälisen median ja sosiaalisen median kautta vaikuttavaa valheen henkeä
2. Moos. 23:1-2
Ps. 31:19
Jes. 43:9
2. Tess. 2:11-12

*Diabolos, hajottajahenki ja laittomuuden henkivalta ja kapinahenki riehuvat niin Suomessa kuin Israelissa. Vastustetaan niitä:

 Snl. 24:21-22
Jes. 59:9-14 (synnintunnustus)
Matt. 7:21,23
Matteus 12:25
Room. 13:1-2
 2. Tess. 2:3, 7
1. Joh. 3:4

 

Julistamme: Tulkoon Sinun Valtakuntasi!

*Siunataan Israelia Jumalan pappiskansana. 
2. Moos. 19:6
Jes. 43:10

*Kiitetään, että Herra tuo voiton Israelille kaikista vihollisista

5. Moos. 28:7
Jes. 43:4
1. Sam. 17:45-47

*Kiitetään, että pian koko Israel on pelastuva!        Room. 11:25

*Julistetaan, että Jumala kokoaa koko Israelin, kaikki heimot yhteen

 Neh. 1:9
Jes. 43:5-7
 Jer. 16:14-15, 31:10
Miika 2:12

*Kiitetään, että Israel saa haltuunsa koko Jumalan lupaaman maan

1. Moos. 15:18

*Kiitetään Herra ajanmerkeistä, jotka lupaavat Jeesuksen paluun olevan lähellä.

Matt. 24:6-14

 

Aamen, tule, Herra Jeesus!