Lippu on viestintäihme

image

Paikallinen sanomalehti kertoi lipuista artikkelissaan, kutsui lippua viestintäihmeeksi ja mainitsi: ”Lippu on ehkä yksinkertaisin tapa ilmoittaa läsnäolosta”. Lipun symbolinen merkitys on vahva. Sillä ilmaistaan voittoa ja hallintavaltaa.  Lippu lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se nostaa taistelutahtoa. Kun taistelu on voitettu, nostetaan heti lippu salkoon tai korkeaan rakennukseen. Lippu puhuu selvää kieltä silloinkin, kun yhteisiä sanoja ei ole.

Lipun symbolimerkitys on tullut suomalaisille ja eurooppalaisille selväksi viime vuonna Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sinikeltaisiin Ukrainan lippuihin törmää mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Sinikeltainen väri puhuu siitä, että uskomme Ukrainan voittoon ja tuemme Ukrainan kansaa.

Viime päivinä Israelin lippuja on liehunut ympäri Suomea tukimielenilmauksissa. Niitä voi jatkaa helposti. Kootkaa ystäväjoukko ja tehkää ilmoitus  poliisille (sekä mahd. maankäyttölupa-anomus jos tilaisuus on julkisella paikalla.  Tai voit laittaa Israelin lipun liehumaan kotisi ovenpieleen, parvekkeelle tai ikkunaan. On aika näyttää väriä!

Nostetaan myös oma siniristilippumme liehumaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa! Suomen lipun saa nostaa salkoon muulloinkin kuin virallisina liputuspäivinä.  Lipun nosto on rukous tämän maan puolesta.

Artikkelissa lipun kerrotaan olevan myös vanhin viestintäväline. Niin se on! Jumalamme, ikuinen ja ajaton, ilmoitti itse olevansa meidän lippumme jo Mooseksen aikaan (2. Moos. 17:15). Hän osoitti tämän viestintäihmeen voiman. Raamattu puhuu monessa kohdin lipuista. Herra kehottaa nostamaan lipun merkiksi turvapaikasta  ja leiriytymään omalle, lipun osoittamalle paikalle. Jumalan lipun nähdessään vihollinen pakenee!

Lippu on esirukoilijoille voimallinen ase. Erityisesti vähäpuheisille suomalaisille lippu sopii oivallisesti ”kättä pidemmäksi” rukoustilanteissa. Pimeyden vallat vapisevat, kun rukousliput nostetaan julistamaan Jumalan voittoa!

Viime vuosina moni rukoilija on saanut kutsun Herralta ottaa liput käyttöön. Monia on kutsuttu valmistamaan profeetallisia lippuja. Monet rukousryhmät ja seurakuntien tilaisuudet ovat vapautuneet, kun ylistysliput liehuvat Jumalamme nimessä. Herra varustaa näin lopunajan armeijaansa.

 

Anna seuraavien Raamatun kohtien kutsua sinut tarttumaan lippuun, kun rukoilet:

4. Moos. 2:2

Ps. 20:5

Ps.60:4

Laulujen Laulu 2:4

Jes. 11:10

Jes. 31:9

Jes. 49:22

Jes. 62:10

Jer. 4:6

Rukoilijat – tehdään paikallislehden antaman vinkin mukaan ja nostetaan liput ilmoittamaan läsnäolosta: ”Herra on paikalla. Hän hallitsee!”

Marita Rautio