Muista Moosesta!

Kun Israelin kansa huusi Jumalaa vapauttamaan Egyptin orjuudesta, Jumala kuuli kansan huudon ja vastasi. Ei kuitenkaan niin kuin kansa ehkä olisi toivonut. Jumala ei astunut alas taivaasta ja alkanut voimallaan viedä kansaa Luvattuun maahan. Ei, vaan Jumala kutsui Mooseksen. Kansa sai vielä pitkään rukoilla Jumalaa, ennenkuin Mooseksen nelikymmenvuotinen koulutuskausi oli päättynyt. Mooseskin oli jo asettunut rauhalliseen perhe-elämään paettuaan Egyptin hovista Midianin maahan. Hän toimi appensa lammaspaimenena kuljeskellen erämaan rauhassa.

Sitten tuli päivä, jolloin Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa. Jumala kutsui Mooseksen lähtemään faraon luo ja viemään Israel pois orjuudesta. Sillä hetkellä Mooses havahtui ja alkoivat estelyt. – ”Mikä minä olen?” Mooses kääntää katseensa itseensä ja omiin kykyihinsä, vain hetkeä sen jälkeen kun Jumala on ilmoittanut hänelle itsensä ja pyhyytensä.

– ”Entä jos he eivät usko eivätkä kuuntele minua?” Kovin tuttua! Jumalahan vastaa tuloksista, palvelijan osa on tehdä se mitä käsketään.

– ”En ole puhetaitoinen”. Niin sanoo mies, joka on saanut parasta Egyptin tarjoamaa opetusta ja oli tunnettu voimallisista sanoistaan! Oliko Jumalan kohtaaminen saanut Mooseksen ymmärtämään, etteivät Egyptin parhaatkaan taidot riittäneet Jumalan antamaan tehtävään? Mekin voimme päästää irti sisäisistä äänistä, jotka huutavat omaa riittämättömyyttämme kun Jumala kutsuu.

Ja lopulta: ”Etkö voisi lähettää jonkun muun?” Silloin Jumala vihastui. Jumala ymmärsi Moosesta ja kärsivällisesti vastasi tämän estelyihin, mutta pani pisteen niille.

Moni Muurinaukossa-rukoilija voi varmasti samaistua Moosekseen. Jumalan kutsu järkyttää omassa hallinnassa olevaa elämää. Annettu tehtävä on ihmistä suurempi. On kipeää joutua vastatusten sen tosiasian kanssa, että en ole millään tavalla pätevä, mutta silti kutsuttu.

Mooses esitti Jumalalle vielä yhden kysymyksen: ” Kenen nimessä tulen?” Siinä on ratkaisu!

”Jumala vastasi Moosekselle: ’Minä Olen Se Joka Olen’. Hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille: ’Minä Olen’ lähetti minut teidän luoksenne. Jumala sanoi vielä Moosekselle: ’Sano israelilaisille: HERRA, teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala lähetti minut teidän luoksenne.’ Tämä on minun nimeni ikuisesti, ja tällä nimellä minut muistettakoon sukupolvesta sukupolveen’.” 2. Moos. 3:14-15

Jumalan nimi, JHVH, on paras suositus. Kun Hän lähettää, ei muita suosituksia tarvita.

Suuri Jumalan palvelija, profeetta ja kansan johtaja Mooseskin lähti sen nimen varassa.

Muista Moosesta, kun epäilykset valtaavat Jumalan kutsuessa!

 

Israelin Jumalan JHVH:n nimessä,

Marita Rautio

 

Kolumni on julkaistu Christina-lehdessä 4/2019