Ohjeita tehokkaaseen yhteiseen rukoukseen

image

Rukouskokouksissa ei useinkaan saavuteta sitä täyttä tehoa, mikä rukoilijoiden yhteyden kautta on tarjolla. Rukousarmeija on enemmän kuin siinä olevien rukoilijoiden määrä!

Kun opimme rukoilemaan yhdessä kurinalaisesti, armeijana, Pyhän Hengen johdolla, näemme vihollisen linnakkeiden kukistuvan ja Jumalan valtakunnan murtautuvan esiin.

Jumalan armeijan tulee olla laittomuuden vastapooli: kunnioittaa auktoriteetteja ja ohjeita sekä toinen toistaan. Rukoilija on itsessään jo ase jumalattomuutta vastaan.

Tässä muutamia käytännönläheisiä, koeteltuja neuvoja tehokkaaseen ”armeijarukoukseen”.

1. Rukouskokouksella on oltava aina johtaja

Vaikka osallistujajoukko olisi pieni, tarvitaan yksi, joka vastaa siitä, että kokous etenee Jumalan tahdon mukaan. Johtajalla on auktoriteetti rukouskokouksissa. Johtaja kuuntelee etukäteen Jumalan antamia ohjeita ja ohjaa rukousta niin, että aiheet eivät rönsyile eikä kukaan dominoi rukouskokousta.

Hän rohkaisee arkoja ja pitää vahvat kurissa. Tässä tarvitaan herkkyyttä ja erottelukykyä, jotta jokaisen armolahjat tulevat käyttöön, ja että Pyhän Hengen toiminta ei esty.

2. Rukouskokouksella on hyvä olla selvä alkamis- ja päättymisaika

Aikataulusta pidetään kiinni. Myöhästymiset tuovat aina katkon rukoukseen ja Pyhän Hengen virtaan.

Jokaisen kokoaikainen läsnäolo on jo osa rukousta.

3. Rukoilijat tulevat kokoukseen valmistautuneina

Jos mahdollista, on hyvä etukäteen lukea Raamattua ja varmistua siitä, ettei sydämellä ole syntiä tai anteeksiantamattomuutta.

4. Johtaja valmistaa ja tuo rukousaiheet kokoukseen

Tarvittaessa hän alustaa lyhyesti, mistä on kyse. Rukoilijoiden ei tarvitse olla syvällisesti perehtyneitä rukousaiheisiin eikä alustuksiin saa mennä liikaa aikaa. Vaikka emme tiedä kaikkea rukousaiheista, Herra tietää ja johtaa eteenpäin rukouksessa.

Joskus on jopa parempi antaa vain rukousaiheen otsikko, jotta ymmärrys ei pääse ohjaamaan rukousta. Näin on esimerkiksi silloin kun on tarve kysyä rukouksessa asiasta toimintaohjeita.

5. Rukoilijoiden tuomat aiheet ja profetiat

Jos rukoilijalla on tuotavana kokoukseen aihe, sana tai profetia, hän antaa sen johtajalle ennen kokouksen alkua. Johtaja päättää, otetaanko aihe mukaan ja missä vaiheessa kokousta.

6. Rukousaiheet näkyviin

Rukousaiheet voidaan kirjoittaa kaikkien nähtäväksi esimerkiksi post it -lapuilla seinälle, valkotaululle tms. Näin pystytään helpommin keskittymään sen kertaisiin aiheisiin.

7. Aloitetaan kuuntelemalla Herraa

Aiheiden esittelyn jälkeen (tai jo ennen) rukoilijat ovat hiljaisessa henkilökohtaisessa rukouksessa antaen Pyhän Hengen valmistaa sydäntään.

Johtaja voi myös lukea alussa Raamatun jakson ja antaa kaikkien mietiskellä sitä hetken.

8. Pieni ryhmä on tehokas

Jos rukoilijoita on paljon, on hyvä jakaa joukko 3-4 hengen ryhmiin. Jako tapahtuu esim. laskemalla 1-4 vuorotellen niin etteivät ryhmät koostu aina samoista tai toisilleen tutuista henkilöistä. Tällöin myös rukousaiheet voi jakaa ryhmille, ja lopussa koota yhteen kokouksen ”tulokset”.

9. Keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan

Rukoillessa pysytään samassa aiheessa kunnes koetaan, että siihen voi sanoa ”Amen”. Rukoillaan vain yhtä aihetta kerrallaan. Jos joku harhautuu aiheesta, johtaja palauttaa aiheeseen. Kuunnellaan tarkasti muita rukoilijoita, koska usein Pyhä Henki tuo toisen rukoillessa mieleen aiheeseen liittyviä Raamatun kohtia, kuvia ja näkyjä tai jatkoa ko. rukoukselle. Läsnäolo ja aktiivinen toisten rukoilijoiden kuuntelu on ehdoton edellytys yhteiselle rukoukselle. Rukoilijan ei tule miettiä uusia rukousaiheita eikä seuraavaa omaan vuoroaan, vaan olla läsnä hetkessä kuunnellen kun toiset rukoilevat. Tämä on ratkaisevan tärkeää yhteiselle rukoukselle! Näin edeten voidaan rukouksessa saavuttaa selkeitä tuloksia ja jopa läpimurtoja. Annetaan tilaa Pyhälle Hengelle, ei kiirehditä täyttämään tilaa puheella jos Pyhä Henki ei niin johda. Voidaan myös rukoilla tai laulaa kielillä jos tuntuu, että rukous ei etene.

10. Jokaisella on oma paikkansa

Joskus rukoiltava asia ei saa vahvistusta omassa sydämessä. Ole silloin hiljaa ja odota aiheen vaihtumista. Kaikilla ei välttämättä ole samaa rukoustaakkaa.

11. Rukoilkaa lyhyesti.

Älkää käyttäkö rukousta selittämiseen tai ”saarnaamiseen”. Jokainen Sana Herran antamana on arvokas ja riittävä. Rukoilijoita rohkaistaan tuomaan esiin vaikka vain yksikin sana tai häilyvä kuva, minkä he saavat rukouksessa.

(Jos Pyhä Henki valtaa tilanteen, voi rukous silloin kääntyä moniääniseksi rukoustaisteluksi tai ylistykseksi. Herra saa johtaa tahtonsa mukaan!)

12. Käyttäkää Jumalan Sanaa aseena.

Lue/julista vain saamasi ydinkohta Sanasta, ei koko lukua.

Tehokkaita rukoustaistelun aseita ovat Jumalan Sanan lisäksi mm. ylistys, liput, profeetalliset teot, sofar ja paasto. Niitä tulee käyttää Pyhän Hengen johdossa ja varoa tekemästä niiden käytöstä rituaaleja.

13. Kehomme on rukouksen temppeli

On hyvä olla valppaana myös siinä, miten Herra haluaa kulloinkin rukoiltavan. Usein rukoillaan istuen, ehkä piirissä. Johtaja voi myös nostaa rukoilijat seisomaan, kun halutaan ottaa auktoriteetti ja julistaa Jumalan voittoa. Joskus vihollisen linnaketta voi piirittää kävellen ympäri tilaa, joskus tallaten jaloilla vihollista. Joskus synnintunto voi saada rukoilijat itkemään maassa maaten.

14. Kokouksen lopussa

Jos rukouskokouksen aikana nousee profetia, jota on tarpeen koetella, sen voi ottaa esiin kokouksen lopussa, jotta rukouksen virta ei häiriinny.

Ilmoitusasiat ja keskustelut hoidetaan kokouksen loputtua.

Pyhä Henki johtakoon kaiken rukouksen, että maan päällä tapahtuu niin kuin taivaassa!

 

© Muurinaukossa 2020/Marita Rautio

Yksi kommentti “Ohjeita tehokkaaseen yhteiseen rukoukseen

  1. Kiitos Marita! Yhdyn täysin näihin ohjeisiin.

Kommentointi on suljettu.